ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle offertes, afspraken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld op deze pagina.

 1. Partijen: De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als

Klant: de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van Fotografie Saskia zoals omschreven in de offerte.

Fotograaf: Saskia de Jong – Fotografie Saskia

 1. Verplichtingen fotograaf

Fotografie Saskia verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven in de overeenkomst. Mocht het door omstandigheden door Fotografie Saskia onmogelijk zijn om de gemaakte afspraken na te komen is er de mogelijkheid om de datum te verzetten of om het betaalde bedrag terug te storten.

 1. Verplichtingen van de Klant

De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld in de overeenkomst. De klant verklaart te hebben kennisgenomen van de informatie en heeft deze gecontroleerd op juistheid.

 1. Geldigheidsduur overeenkomst

Overeenkomsten uitgegeven door Fotografie Saskia hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van verzending per e-mail. Daarna kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan eniger informatie in de overeenkomst, waarvoor niet voor akkoord getekend is.

 1. Aanbetaling fotoreportage

Fotografie Saskia verzoekt de klant om de factuur voor een fotoreportage in twee termijnen te voldoen en wel als volgt: 1/2 deel binnen veertien dagen na acceptatie van de overeenkomst, 1/2 deel uiterlijk 1 week na de reportage. De klant ontvangt hiervoor een aparte factuur.

 1. Reservering

De reservering van een bruids- of afscheidsreportage op de datum vermeld in de overeenkomst staat vast na ontvangst van de eerste termijnbetaling. De reservering voor een fotoshoot, anders dan een bruids- of afscheidsreportage, staat vast na betaling van het gehele bedrag.

 1. Betaling

Fotoshoot: Om een afspraak voor een fotoshoot vast te leggen, dient het volledige bedrag van de fotosessie binnen 1 week betaald te worden aan Fotografie Saskia. De klant ontvangt hiervoor een factuur.
Bruids- of afscheidsreportage: Om een afspraak voor een reportage vast te leggen, dient 1/2  deel binnen 14 dagen betaald te worden aan Fotografie Saskia. De klant ontvangt hiervoor een factuur.
Albums: Buiten de standaard albums kan de klant tegen bijbetaling kiezen voor een ander gekozen album. Voordat er een bestelling wordt geplaatst bij de leverancier, dient de klant de volledige betaling voor het album te hebben voldaan aan Fotografie Saskia. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

 1. Oplevering

Na aflevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken met Fotografie Saskia zijn nagekomen zoals vermeld op het formulier ‘opdrachtbevestiging’. Reclamatie is alleen mogelijk binnen 5 dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij wordt gerekend vanaf de datum van afgifte.

Fotografie Saskia verplicht zich na betaling van de klant tot het in onbeschadigde staat leveren van de fotoreportage op een usb-stick of/en tenzij afgesproken, het album.

 1. Bestellingen

Het nabestellen van beeldmateriaal in professionele kwaliteit is na aflevering van de opdracht mogelijk bij Fotografie Saskia tot 1 jaar na datum van de fotoshoot of bruids- of afscheidsreportage. Fotografie Saskia is echter niet verantwoordelijk voor de houdbaarheid en kwaliteit van prints en albums door derden.

Fotoproducten (afdrukken, wanddecoraties, fotoboekjes, etc.) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling.

Indien fotoafdrukken, wanddecoraties of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 1 dag kenbaar te maken aan Fotografie Saskia.

Fotografie Saskia werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden.
Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is.

Fotografie Saskia is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.

 1. Annuleren van de opdracht door klant

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

Bij het annuleren van een fotoshoot, bruids- of afscheidsreportage door de klant, geldt de volgende annuleringsregeling:

Annuleringen

 1. Tot 3 mnd. tot de reportage: het eerste termijn wordt teruggestort.
 2. Binnen 3 mnd. tot de reportage: 25 % van het aanbetaalde bedrag wordt in rekening gebracht.
 3. Binnen 2 mnd. tot de reportage: 35 % van het aanbetaalde bedrag wordt in rekening gebracht.
 4. Binnen 1 mnd. tot de reportage: 50 %van het aanbetaalde bedrag wordt in rekening gebracht.
 5. Binnen 2 wkn. tot de reportage: 65 % van het aanbetaalde bedrag wordt in rekening gebracht.

Bij een gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Hierbij dient de klant een percentage van 10% van de totale som te voldoen aan Fotografie Saskia. Hiervoor ontvangt de klant een factuur. Onder geldige redenen voor het annuleren van een fotoshoot/reportage vallen ziekte van de
klant, overlijden van de klant of overlijden van de naaste familieleden van de klant.

Aangezien we geen invloed hebben op het weer wat betreft de diverse fotoshoots wordt bij regen de fotoshoot kosteloos verzet. Er is geen mogelijkheid op geld terug. 

 1. Uitloop

Op de overeenkomst staat de tijdsduur vermeld. Deze zijn met de klant overeengekomen. Fotografie Saskia zorgt ervoor minimaal 10 minuten voor aanvangstijd aanwezig te zijn. Het kan zijn dat de reportage iets uitloopt. Er wordt een marge van maximaal 30 minuten aangehouden. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Bij een uitloop van meer dan 30 minuten worden er extra kosten in rekening gebracht.

Mocht de klant tijdens de reportage een verzoek hebben om de eindtijd te verlengen worden hiervoor de normale kosten gerekend, zoals ook van tevoren bekend zijn gemaakt.

 1. Prijzen

De totaalprijs wordt van tevoren bekend gemaakt. Na een reportage kan Fotografie Saskia geen extra kosten in rekening brengen. Behalve vergoeding voor extra kilometers, veerboten/pont, parkeergelden, taxikosten e.d.
Fotografie Saskia rijdt altijd met eigen vervoer.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 1. Fotolocatie

De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vinden van een bij hun passende locatie om een fotoreportage te maken (Fotografie Saskia denkt uiteraard graag mee).

 1. Wederzijdse aansprakelijkheid

De klant kan aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan aan eigendommen van Fotografie Saskia en Fotografie Saskia stelt zich nimmer aansprakelijk voor ontstane schade aan eigendommen van de klant.

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s is te allen tijde van de fotograaf. De klant geeft Fotografie Saskia toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals portfolio/nieuwsbrief/social media/andere websites) en in drukwerk (zoals flyers/expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan Fotografie Saskia. 

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de Fotografie Saskia. Andere uitsneden, collage’s of andere bewerkingen zijn niet toegestaan. Bij aanschaf van een USB-stick met de digitale ‘high resolution’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of online media.

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Fotografie Saskia.

 1. Privacy en persoonsgegevens

 Fotografie Saskia zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.